Naruto & Sasuke and Sakura vs. Shin Uchiha – Boruto: Naruto Next Generations AMV

Naruto & Sasuke and Sakura vs. Shin Uchiha – Boruto: Naruto Next Generations AMV

Kirin AMV's